Khrystyna Soloviy – Fortepiano

Khrystyna Soloviy – Fortepiano

A new music video from Khrystyna Soloviy from her upcoming album. Directed by Anna Buryachkova. Photography by Olena Chekhovska. Art direction by David Kharaishvili.